Onze visie

Sommige kinderen ervaren de wereld veel intenser dan anderen. Geluiden, indrukken, emoties, voeding,…

Maar ook de prestatie- en tijdsdruk. zoals op school, in de maatschappij & zelfs soms thuis. Sommige kinderen denken op een andere manier en kunnen de verplichte leerstof daarom veel moeilijker opnemen & verwerken. 

 

Deze kinderen/jongeren voelen zich constant overspoeld & overprikkeld. Ze willen alles perfect doen, lopen vast & gaan onderpresteren. Ze geraken gefrustreerd en kruipen in hun schulp want het is allemaal te veel. Ze begrijpen niet wat er van hen verwacht wordt, worden niet begrepen, voelen zich minderwaardig, schoolmoe en soms zelfs depressief op jonge leeftijd. 

 

Op Phoenix bieden wij hen rust, ruimte, veiligheid, een luisterend oor en liefdevolle ondersteuning om zichzelf terug te vinden en zo terug gelukkig zijn. Dit is dan ook onze prioriteit.

 

Midden in de natuur creëren wij een warm nest waar zij op adem kunnen komen. Binnen een ruim kader kunnen zij gaan voelen wat ze graag doen en geven wij hen vrijheid en verantwoordelijkheid. Dit heeft tijd nodig, soms veel tijd omdat sommige kinderen al meer dan de helft van hun leven de draad kwijt zijn. 

 

De jongeren kinderen leren we op een speelse manier de leerstof basisschool aan. We houden telkens rekening met de interesse & maturiteit van elk kind. 

Zij dienen op hun 12/13 jaar klaar te zijn om hun examens aan de examencommissie (overheid) af te leggen.

 

De jongeren leren hun eigen manier van informatie opnemen & verwerken kennen. Daarna leggen ze op hun eigen tempo hun examens af. Wij stimuleren hen om aan zelfstudie te doen. 

 

Wij dienen rekening te houden met de leeftijdsgrens en het behaalde certificaat, ons opgelegd door de overheid. Maar ook hier zoeken wij, in samen werking met het CLB naar een passende oplossing ( indien mogelijk). 

In huisonderwijs zijn er spijtig genoeg minder studierichtingen maar hebben en creëren wij meer vrijheid voor de ontplooiing van het individu.

 wij vragen maar 1 ding: om je heerlijke zelf te zijn!

Want samen staan we sterk!

© Copyright November 2018 

by Phoenix Academy Belgium vzw

Contact

Tel: 0486 21 17 94

Email: info@phoenixacademybelgium.com

Adres

Wildertse Duintjes 1

2910 Wildert, Essen